กระบวนการ UPR

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่