กระบวนการ UPR

คลิปการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย

คลิปการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย สามารถรับชมได้ ที่นี่