กระบวนการ UPR

คลิปการประกาศท่าทีไทยต่อข้อเสนอแนะที่รับมาพิจารณา

คลิปการประกาศท่าทีไทยต่อข้อเสนอแนะที่รับมาพิจารณา สามารถรับชมได้ ที่นี่