กระบวนการ UPR

คลิปการรับรองรายงานของไทย

Thailand UPR Adoption - 25th Session of Universal Periodic Review

View VIDEO