กระบวนการ UPR

คลิปการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย

Thailand - 25th Session of Universal Periodic Review

View VIDEO