กระบวนการ UPR

คลิปการรับรองรายงานของไทย (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554)

Clip 1


Clip 2


Clip 3


Clip 4