กระบวนการ UPR

ถ้อยแถลงระหว่างการนำเสนอรายงาน

ถ้อยแถลงระหว่างการนำเสนอรายงาน

อ่านเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

ถ้อยแถลงกล่าวเปิดของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ถ้อยแถลงกล่าวปิดของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ถ้อยแถลงในช่วงการรับรองรายงานของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย