ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ASEAN [x] กิจกรรม [x]

มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวรายงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) และกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวรายงาน “The Mapping and Analysis of Human Rights and Peace Education in Southeast Asia” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ...

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 77 (UNGA77)

... โดยในครั้งนี้ ไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนาน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.1 การประชุม Mental health in schools and education settings: and Urgent Call to Action for World Leaders and Donors ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ... ... และสาธารณรัฐจอร์เจีย 1.3 การประชุม Regional Pathways to the Global Goals: ASEAN’s Approach towards SDGs Implementation and Sustainable post Covid-19 Recovery ณ ที่ทำการคณผู้แทนถาวรฯ ...
14/11/2022
  relevance date