ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สิทธิคนพิการ [x]

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

... ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities... ... สหรัฐอเมริกา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ... ... ผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้ให้ดำรงตำแหน่เป็นสมัยที่ 2  ...
  relevance date