ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ปฏิรูป [x] On the Path to Reform [x]

กระทรวงการตางประทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

... รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ... ... ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงานสานเสวนาปฏิรูปOn the Path to Reform” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม... ... การเสวนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลาย ๆ การประชุมที่กระทรวงการตางประเทศจัดขึ้น ช่วยสนับสนุนและตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้มีการหารือจากทุกภาคส่วน...
  relevance date