ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x] Bali Democracy Forum [x] การเมือง [x]

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... ธันวาคม 2558 นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี... ... รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน... ... เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง โดยเน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง...
  relevance date