ข่าวและกิจกรรม

อธิบดีกรมองค์การฯ และคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบหารือผู้เสนอรายงานพิเศษ UN มุ่งดันสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ พล.ต.ต. นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้พบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนาย Clément Nyaletsossi VOULE ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติและการสมาคม (United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association) ในรูปแบบ hybrid (in person และ online) เนื่องในโอกาสที่นาย Voule ได้เดินทางมาประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความท้าทายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติและการสมาคม โดยส่วนราชการไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติและการสมาคม ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ และจะทำงานประสานกับกลไกพิเศษภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอาณัติต่าง ๆ ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ