ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — นายกรัฐมนตรี [x]

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหวางพศและการเสริมพลังสตรี

... และการดูแลฟื้นฟูดูแลผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงและเด็ก นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างพศ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหวางพศ ผ่านการจัดทำหลักสูตรบทบาทหญิงชาย ...
  relevance date