ค้นหา

 
Found: 4

Mrs. Kanda Vajrabhaya, former Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Social Development and Human Security

... community and the Asia-Pacific countries in particular. The Commission on the Status of Women (CSW) is a functional commission of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). It is the principle global policy-making body responsible for gender equality and advancement of women. Every year, the commission brings together representatives of Member States to jointly evaluate progress on gender equality and formulate concrete policies to promote gender equality and women's empowerment worldwide....
11/07/2014

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... Presidents of the Human Rights (5th – 8th Cycle), of which Thailand and the Permanent Representatives of Gabon, Poland and Uruguay to the United Nations in Geneva co-sponsored. On this occasion, Permanent Secretary Sihasak presented the topic on the “Equality and non-discrimination as a basis of sustainable development: “Leave no one behind”, in which the Permanent Secretary stressed that the equality and non-discrimination must become a basis of sustainable development, and marked that ...
12/06/2014

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี

... นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: ...
  relevance date