ค้นหา

 
Found: 23

ถ้อยแถลงระหว่างการนำเสนอรายงาน

... พฤศจิกายน 2554) คำกล่าวปิดการนำเสนอรายงาน (เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554) คำกล่าวในช่วงการรับรองรายงานของ UPR Working Group (เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) คำกล่าวเปิดในการรับรองผลการทบทวนรายงานของไทยในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ...
15/12/2015

Thailand signs the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

... Thailand’s commitments and voluntary pledges declared in its candidature for membership of the Human Rights Council (HRC) for the term 2010-2013.  In addition, as part of the Thailand’s review under the HRC’s Universal Periodic Review (UPR) process in October 2011, Thailand announced a number of voluntary pledges, which included signing the Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.         The Convention will enter into force for Thailand after its ...
09/01/2012

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... the quality of recommendations. And we should be realistic that many countries, despite the best of intention, do not have the capacity to implement sometimes over a hundred recommendations. Capacity building must therefore be part and parcel of the UPR process. The voluntary mid-term update is also important. It should not be about giving score cards. Rather, it should provide impetus for better implementation by helping to identify areas where countries have constraints and need assistance and ...
06/03/2014
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date