ค้นหา

 
Found: 1

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มิตรประเทศในภูมิภาคสามารถช่วยเหลือกันและเรียนรู้จากประสบการณ์ของกัน และกันเพื่อให้สถาปตยกรรมประชาธิปไตยของภูมิภาคพัฒนาและอำนวยประโยชน์ให้กับทุกคนต่อไป การประชุม BDF ริเริ่มโดย ...
  relevance date