ค้นหา

 
Found: 1

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้ำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้ำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: ...
  relevance date