ค้นหา

 
Found: 3

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายมาร์ติน ชุนก็อง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงานสานเสวนาปฏิรูป “On the Path to Reform” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายมาร์ติน ชุนก็อง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงานสานเสวนาปฏิรูป “On the Path to Reform”...

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... ๆ รวมถึงส่งเสริมการสร้างความปรองดองเพื่อให้ประชาธิปไตยของประเทศกลับมามีความแข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น ... ... การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มิตรประเทศในภูมิภาคสามารถช่วยเหลือกันและเรียนรู้จากประสบการณ์ของกัน ...

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... ประเทศ/กลุ่มประเทศที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก “ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance) ในช่วงการอภิปรายทั่วไป ...
  relevance date