ค้นหา

 
Found: 2

นายกรฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ ...

สารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2559

            เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐมนตรี ได้มีสารถึงประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2559 เน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคน ...
20/01/2017
  relevance date