ค้นหา

 
Found: 1

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และระบบประชารัฐที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัและประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนในประเทศ การประชุม BDF ...
  relevance date