ค้นหา

 
Found: 2

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหวางพศและการเสริมพลังสตรี

... นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการประกาศใช้ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างพศ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุความเสมอภาคระหวางพศ ผ่านการจัดทำหลักสูตรบทบาทหญิงชาย ...

... ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (United Nations Commission on the Status of Women - CSW) สมัยที่ 59 ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

... จากการเสนอชื่อของประเทศไทยนั้น โดยนางกานดาฯ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อประชุมเตรียมการการประชุม CSW ... ... การส่งเสริมเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิง การลงทุนในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและการเสริมพลังแก่ผู้หญิง เวทีอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ ...
  relevance date