ค้นหา

 
Found: 2

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย ... ... เน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกปลียนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ ดร.ซูซิโลฯ กล่าวในการประชุม ...

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... การมีระบบการประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการ และการรับมือพลวัตรใหม่ในโลก เช่น การแพร่หลายของ social media นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ... ... โดยเน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกปลียนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ อ่านเพิ่มเติม สุนทรพจน์ของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  relevance date