ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — education [x] Universal Periodic Review [x]

การจัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็กในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

... ซึ่งได้ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ตามที่ไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนตุลาคม ...

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... dire need of protection. Human rights represent the challenge of our time. Since the Universal Declaration on Human Rights, we have made progress in terms of human rights... ... work as one. For the Council, it can give greater weight to promoting human rights education, human rights training, capacity building for local stakeholders and advocating... ... of reform gaining momentum. Fourth, we have to work together in making the Universal Periodic Review – the so-called crown jewel of the Council – more effective. We are...
06/03/2014
  relevance date