ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — education [x] UPR [x]

การจัดกิจกรรม "ดินแดนน่าอยู่ เรียนรู้สิทธิมนุษยชน" เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็กในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

... ซึ่งได้ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด นอกจากนั้น ยังเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ตามที่ไทยได้นำเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้กระบวนการ UPR ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในเดือนตุลาคม ...

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

.... Human rights represent the challenge of our time. Since the Universal Declaration on Human Rights, we have made progress in ... ... Council, it can give greater weight to promoting human rights education, human rights training, capacity building for local stakeholders ... ... momentum. Fourth, we have to work together in making the Universal Periodic Review – the so-called crown jewel of the Council – ... ... recommendations. Capacity building must therefore be part and parcel of the UPR process. The voluntary mid-term update is also important. It ...
06/03/2014
  relevance date