ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — OHCHR [x] AICHR [x]

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเทศอาเซียนในการจัดทำรายงานรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

... โดยมีผู้แทนจากองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานตามกลไก UPR ทั้งของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประมาณ... ... ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้แทน AICHR สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก... ... และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ...
  relevance date