ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — กระทรวงการต่างประเทศ [x] ประชาธิปไตย [x]

กระทรวงการตางประทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

... การเสวนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลาย ๆ การประชุมที่กระทรวงการตางประเทศจัดขึ้น ช่วยสนับสนุนและตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้มีการหารือจากทุกภาคส่วน... ... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า... ... เพื่อประโยชน์ของคนไทยและสังคมไทย และนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน...
  relevance date