ค้นหา

 
Found: 2

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... ประเทศ/กลุ่มประเทศที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก “ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance) ในช่วงการอภิปรายทั่วไป รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย ...

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

... by AI Thailand on “Human Rights Agenda.” Attended by leaders of 12 political parties, Secretary-General, and the general public, the forum reflected the vibrancy of election campaigns as well as the importance that Thailand attaches to democracy, ... ... Enforced Disappearance B.E. 2565. They also discussed possible ways to further advance collaboration among AI, MFA, and other government agencies through, for instance, the Universal Periodic Review (UPR) process. Recently, the Department of International ...
28/04/2023
  relevance date