ค้นหา

 
Found: 5

การประชุมเรื่องพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ

... สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และโครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำสหประชาชาติ (UN-ACT) ร่วมอภิปราย ตลอดจนมีหน่วยงานไทยด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ...

Thailand’s Membership of the UN Human Rights Council – A Cog in the Wheel that Can Make a Difference

... particularly on country situations. In this regard, Thailand, as a moderate voice within the Council, is well positioned to act as a bridge builder amongst different regional groups. The issue of Myanmar is a case in point, on which Thailand is working ... ... The Council’s 19 th Session will also mark the official end of the first cycle of the UPR mechanism, which has seen all 192 UN member states in the first cycle undergo a peer review of their human rights record. Thailand has engaged in the review process ...
27/02/2012

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... without peace and security. In addition, the Advisor to the Minister of Foreign Affairs also met with Mr. Volker Türk, the UN High Commissioner for Human Rights and discussed issues on the human rights situations in the world and development in Thailand,... ... to advance the promotion and protection of human rights, including civil and political rights and the implementation of the Act on the Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance B.E. 2565. **********
03/03/2023

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนฝ่ายไทย หารือคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจ

...   On 13 September 2022, Director-General of the Department of International Organizations, together with Director-General of DSI and Director-General of Rights and Liberties Protection, co-chaired virtual meeting between relevant Thai agencies and UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances (WGEID).           The Thai side shared with the Working Group updates on the draft Prevention of and Suppression of Torture and Enforced Disappearance Act B.E. …. which was passed by the House of Representatives on 24 August 2022 and will be further proceeded and will come into effect 120 days after its announcement in the Royal Gazette.           Both sides widely and constructively ...
14/11/2022

งานเสวนา "Children's rights: Reflections from COVID-19 and what more can we do?"

... what more can we do?” at Nai Lert Park Heritage Home. Panelists include  Professor Emeritus Vitit Muntarbhorn , former UN Special Rapporteur on the Sale of Children, and former Chair of the Sub-committee on the Rights of the Child, Ministry of Social ... ... Representative of UNICEF Thailand , also offered remarks stressing the changing expectation and evolving role of children who can act as agents for change and participants in creating solution. She also recommended actions to be taken for the full realization ...
14/11/2022
  relevance date