ค้นหา

 
Found: 21

คลิปการนำเสนอรายงาน UPR ของไทย (เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554)

UPR Report of Thailand, 12th Universal Periodic Review Introduction (Thailand) Final Remarks (Thailand)
08/12/2015

Thailand signs the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

On 9 January 2012, H.E. Mr. Norachit Sinhaseni, Ambassador, Permanent Representative of Thailand to the United Nations, duly authorized and empowered by the Royal Thai Government, signed the International Convention On 9 January 2012, H.E. Mr. Norachit Sinhaseni, Ambassador, Permanent Representative of Thailand to the United Nations, duly ...
09/01/2012

Thailand’s Membership of the UN Human Rights Council – A Cog in the Wheel that Can Make a Difference

... hailed as the “crown jewel” of the Human Rights Council, would be completed during this current session. The contributions of individual member states have been crucial in moving the Council forward and, as a member of the Council since 2010, Thailand itself has tried to be a responsible member by taking a progressive and constructive approach in its engagement with the human rights body. In fact, when Foreign Minister Surapong Tovichakchaikul met with Ms. Navanethem Pillay, UN High Commissioner ...
27/02/2012

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... และการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ **********   (English Translation) Special Envoy of the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand reiterates Thailand’s commitment to empower and promote the role of youth and the right to development during the High-level segment of the 52 nd Session of the Human Rights Council During 27 February - 1 March 2023 , Mrs. Pornpimol ...
03/03/2023

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... the Human Rights Council (HRC) in Gevena, Switzerland. On this occasion, the Permanent Secretary met with Mrs. Navanethem Pillay, the United Nations High Commissioner for Human Rights to explain the current situation on Thai politics, and to reaffirm Thailand’s commitment to the principles of the international human rights obligation, as well as the campaign for Thailand’s membership in the Human Rights Council term 2015 – 2017. During the discussion, the High Commissioner acknowledged the explanation ...
12/06/2014

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update) 1. Background Thailand presented its first national report on the human rights situation in the ...
15/05/2019

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

... International On 21 April 2023, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with Ms. Agnès Callamard, Secretary-General of Amnesty International (AI), at the Ministry of Foreign Affairs, during the latter’s visit to Thailand. AI Secretary-General gave DPS the recently launched “Amnesty International Report 2022/23: The state of the world’s human rights,” as well as briefing her on AI’s activities in Thailand, including the recent public debate co-hosted ...
28/04/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... มีผู้แทนระดับสูงทั้งในระดับผู้นำประเทศและรัฐมนตรีเข้าร่วมกว่า ๑๕๐ ประเทศ Deputy Prime Minister/Minister of Foreign Affairs reiterated Thailand’s commitment to advance the promotion and protection of human rights  on the occasion of 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights  during the High-level segment of the Human Rights Council Meeting  On 27 February 2023 ...
28/02/2023

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... would like to begin by extending my warmest congratulations to the President of the Council, Ambassador Baudelaire Ndong Ella of Gabon. Having at one time sat where he is sitting now, I know how demanding the task can be. Rest assured that you have Thailand’s fullest support. Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand at the High-level Segment of the 25th Session of the Human Rights Council Geneva, 6 March 2014 ...
06/03/2014

อธิบดีกรมองค์การฯ กล่าวเปิดสัมมนาระดับภูมิภาค 'Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights'

... at the Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights On 13 February 2023 Ms. Eksiri Pintaruchi, Director-General, Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, Thailand, delivered  opening remarks at the Asia and the Pacific Regional Seminar on the Contribution of Development to the Enjoyment of all Human Rights, together with Ms. Nada Al-Nashif, United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights (participating ...
27/02/2023
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date