ค้นหา

 
Found: 3

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... นายมนัสวี ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum (BDF) ครั้งที่ 7 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนจาก 85 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป ...

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ...
  relevance date