ค้นหา

 
Found: 2

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... ศรีโสดาพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum (BDF) ครั้งที่ 7 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนจาก 85 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา ...

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

... และระบบประชารัฐที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนในประเทศ การประชุม BDF ริเริ่มโดย ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง ...
  relevance date