ค้นหา

 
Found: 58

ประเทศไทยถอนคำแถลงตีความ (Interpretative Declaration) สำหรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

... (criminalisation of torture, attempt to commit torture as well as complicity) and Article 5 (jurisdiction over torture). The Office of the Legal Affairs of the United Nations has circulated the instrument of withdrawal, which came into effect on 15 September 2023. Thailand reiterates its commitment to prevent and suppress Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The Act on the Prevention and Suppression of Torture and Enforce Disappearance, which came into force on 22 February 2023,...
09/10/2023

Thailand withdrew its Interpretative Declaration to the the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

... (criminalisation of torture, attempt to commit torture as well as complicity) and Article 5 (jurisdiction over torture). The Office of the Legal Affairs of the United Nations has circulated the instrument of withdrawal, which came into effect on 15 September 2023. Thailand reiterates its commitment to prevent and suppress Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. The Act on the Prevention and Suppression of Torture and Enforce Disappearance, which came into force on 22 February ...
09/10/2023

ไทยประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ในฐานะสะพานเชื่อมโลกเพื่อประโยชน์ของทุกคน

... โดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่อความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนต่อไป  Thailand announces 2025-2027 Human Rights Council Candidature with aim to serve as world’s bridge-builder for common good   On 21 September 2023, H.E. Mr. Parnpree Bahiddha-Nukara, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, hosted the launching reception of Thailand’s candidature to the UN Human Rights Council (HRC) for the term 2025-2027. The event was attended by Ministers, ambassadors ...
09/10/2023

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศพบหารือกับผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรว่าด้วยสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)

... เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีกับประเทศสมาชิกทั้ง ๔๒ ประเทศในเรื่องสิทธิของกลุ่ม LGBT+  On 2 October 2023, H.E. Mrs. Eksiri Pintaruchi, Director-General of the Department of International Organizations, met with Lord Nick Herbert, the UK Prime Minister’s Special Envoy on LGBT+ Rights, at the Ministry of Foreign Affairs, during the latter’s visit ...
09/10/2023

Thai youth delegates, Ms. Patsachol Akanitvong and Mr. Paranut Juntree, spoke on social development before the Third Committee at UNGA78

Thai youth delegates, Ms. Patsachol Akanitvong and Mr. Paranut Juntree, spoke on social development before the Third Committee at UNGA78 on 28 September 2023. Youth are a part of transformation to sustainable future. They called for emphasis on youth leadership, youth connectivity and youth inspiration.
09/10/2023

รายงานประเทศ

รายงานประเทศ ครั้งที่ 39 ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานประเทศฯ รอบที่ 3 ต่อคณะทำงาน UPR สมัยที่ 39 ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น ...
19/06/2023

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการ Amnesty International

... สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (สนง. ภูมิภาคฯ) ****************** Deputy Permanent Secretary meets with Secretary-General of  Amnesty International On 21 April 2023, Ms. Busadee Santipitaks, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, met with Ms. Agnès Callamard, Secretary-General of Amnesty International (AI), at the Ministry of Foreign Affairs, during the latter’s visit to Thailand. AI Secretary-General ...
28/04/2023

สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน - Core international human rights treaties

... ไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฉบับต่างๆ ได้แก่ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา CEDAW ว่าด้วยการรับข้อร้องเรียน และอนุสัญญา CRC 3 ฉบับคือ พิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol ...
03/04/2023

ผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังเยาวชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนาในการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๒

... การประชุมระดับสูงในประเด็นเยาวชน ( Annual high-level panel discussion on human rights mainstreaming ภายใต้หัวข้อ A reflection on five years of the United Nations Youth Strategy (Youth 2030): mapping a blueprint for the next steps) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งไทยเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ...
03/03/2023

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสปีที่ครบรอบ 75 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

... Thailand’s commitment to advance the promotion and protection of human rights  on the occasion of 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights  during the High-level segment of the Human Rights Council Meeting  On 27 February 2023 H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, delivered Statement through video message at the high-level segment of the 52nd Session of the Human Rights Council (HRC).  On the occation of the 75th anniversary of ...
28/02/2023
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date