ข่าวและกิจกรรม

กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

03/12/2014

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายมาร์ติน ชุนก็อง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงานสานเสวนาปฏิรูป “On the Path to Reform”

การสานเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศโดยความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์การ ปฏิรูปของประเทศต่างๆ มีผู้เข้าร่วมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ หน่วยราชการ ภาควิชาการ ผู้แทนคณะทูตานุทูต และองค์การระหว่างประเทศ หารือในสามสาขาของการปฏิรูปได้แก่ การปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองส่วนท้องถิ่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การเสวนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลาย ๆ การประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น ช่วยสนับสนุนและตอบสนองนโยบายหลักของรัฐบาลที่ให้มีการหารือจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยู่ใน ขณะนี้ทั้ง 11 ด้าน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการปฏิรูปเป็นกระบวนการของคนไทยและไม่มีสูตรสำเร็จ ไทยจะเลือกแนวคิดที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และแสดงความหวังว่าการจัดการเสวนาในครั้งนี้จะมีส่วนจุดประกายความคิดให้กับ ทุกภาคส่วน สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งผลักดันให้ทุกภาคส่วนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์เพื่อสนับ สนุนกระบวนการปฏิรูปของไทยให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ เพื่อประโยชน์ของคนไทยและสังคมไทย และนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ