ข่าวและกิจกรรม

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน”

14/12/2023

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2566 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อหลัก “75 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - ศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” โดยมีประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์) เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน คณะทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 200 คน

ในโอกาสนี้ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลง โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับผู้นำวาระครบรอบ 75 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) #UDHR75 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566 และนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศคำมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของไทย 5 ข้อ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2566 นอกจากนี้ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าด้านสิทธิมนุษยชนของไทย และวาระที่ไทยผลักดันในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ 2025-2027

ทั้งนี้ การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice - TIJ) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights - OHCHR) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย

On 14 December 2023, the Ministry of Foreign Affairs co-hosted the International Human Rights Day 2023 event under the theme “75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) - Dignity, Freedom and Justice for all”, presided over by the Chairperson of the National Human Rights Commission of Thailand. Over 200 participants from all sectors, including representatives from the diplomatic corps,   international organizations, civil society, the academia, and media attended the event.

On this occasion, Mrs. Eksiri Pintaruchi, Director-General of the Department of International Organizations, delivered remarks highlighting the commitment of Thailand to advance human rights in line with the Prime Minister’s keynote remarks at the opening ceremony of the Leaders’ Segment of the commemoration of 75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights #UDHR75 on 12 December 2023 and the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs’ announcement of Thailand’s human rights pledges. DG also highlighted recent human rights development in Thailand and outlined priorities that Thailand wishes to push forward in its campaign for the Human Rights Council (HRC) for the term 2025-2027.

The International Human Rights Day event was led by the National Human Rights Commission of Thailand and co-hosted by Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Social Development and Human Security, Ministry of Labour, Ministry of Interior, Thailand Institute of Justice, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and United Nations Development Programme (UNDP).

#Thailand4HumanRights #Thailand4HRC #UDHR75 #humanrights75 #humanrights


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ