ข่าวและกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชนในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

12/12/2023

นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชนในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดประชุมระดับผู้นำวาระครบรอบ ๗๕ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาลไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติ นครเจนีวา และทุกภูมิภาค แสดงวิสัยทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาคมระหว่างประเทศตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ในโลกปัจจุบัน

ไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคของ UN ได้รับเชิญให้เป็น ๑ ใน ๓ ของผู้กล่าวในพิธีเปิดประชุมฯ ร่วมกับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ และข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

Prime Minister presents Thailand’s visions on human rights, marking 75th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights

On 12 December 2023, H.E. Mr. Srettha Thavisin, Prime Minister, delivered keynote remarks at the opening ceremony of the Leaders’ Segment of the commemoration of 75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights broadcast live from Bangkok to the high-level meeting held in Geneva, outlining Thailand’s visions on how the international community could chart a way forward to further advance human rights and address present global challenges.

As regional hub of the United Nations, Thailand was invited to join the President of Switzerland and the High Commissioner for Human Rights as one of the three speakers to deliver remarks at the opening ceremony of the event.

#Thailand4HumanRights #Thailand4HRC #UDHR75 #humanrights75 #humanrights


เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับ