สุนทรพจน์

คำกล่าวของประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ (ออท. สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ในการประชุม Informal Plenary Meeting of the UNGA on the review of the status of the Human Rights Council

Englist

ดูทั้งหมด