สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี (Commission on the Status of Women – CSW) สมัยที่ 59 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

Englist

ดูทั้งหมด