สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี: จากคำมั่นสู่การปฏิบัติ (Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

ภาษาไทย Englist

ดูทั้งหมด