ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Thailand [x] Human Rights [x]

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...

Thailand signs the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

... ensure the protection of all persons in Thailand from enforced disappearance. The signing of the Convention can be seen as part of the implementation of Thailand’s commitments and voluntary pledges declared in its candidature for membership of the Human Rights Council (HRC) for the term 2010-2013.  In addition, as part of the Thailand’s review under the HRC’s Universal Periodic Review (UPR) process in October 2011, Thailand announced a number of voluntary pledges, which included signing the Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.         The Convention will enter into force for Thailand ...
09/01/2012

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

Highlights of Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update) 1. Background Thailand presented its first national report on the human rights situation in the country at the 12th Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group. The report was adopted at the 19th Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received a total of 172 recommendations,...
15/05/2019

Thailand’s Membership of the UN Human Rights Council – A Cog in the Wheel that Can Make a Difference

... situation in Syria which is of highest concern for a number of countries.  Also significant is the fact that the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR), which has been hailed as the “crown jewel” of the Human Rights Council, would be completed during this current session. The contributions of individual member states have been crucial in moving the Council forward and, as a member of the Council since 2010, Thailand itself has tried to be a responsible member by taking a progressive and constructive approach in its engagement with ...
27/02/2012

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... Secretary for Foreign Affairs and Acting Foreign Minister, attended the 26th Session of the Human Rights Council (HRC) in Gevena, Switzerland. On 12 – 13 June 2014, Mr. Sihasak... ... for Human Rights to explain the current situation on Thai politics, and to reaffirm Thailand’s commitment to the principles of the international human rights obligation... ... implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) 2012 – 2014”, of which he highlighted Thailand’s three years progress...
12/06/2014

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... stakeholders and advocating inter-faith dialogue among communities, among others. That is why Thailand initiated the annual resolution to promote technical cooperation and capacity... ... send a firm and united message when confronted with gross and systematic violations of human rights. But we must always keep the door opened for dialogue and engagement with... ... process of reform gaining momentum. Fourth, we have to work together in making the Universal Periodic Review – the so-called crown jewel of the Council – more effective. We are...
06/03/2014
  relevance date