ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Human Rights [x] Thailand [x]

รายงาน UPR ฉบับกลางรอบ รอบที่ 1

... pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review 2012-2014 (Mid-term update) 1. Background Thailand presented its first national report on the human rights situation in the country at the 12th Session of the Universal Periodic Review (UPR) Working Group. The report was adopted at the 19th Session of the Human Rights Council (HRC) in March 2012. Thailand received a total of 172 recommendations, 134 of which have been accepted in whole or in part. In addition, Thailand also made 8 voluntary pledges on the promotion and protection of human rights. The Cabinet approved our accepted recommendations ...
15/05/2019

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้รับ และคำมั่นโดยสมัครใจของไทยภายใต้กลไก UPR รอบที่ 2

... และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าร่วมการรับรองรายงานผลการนำเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 2 ของไทยในช่วงการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33 ณ นครเจนีวา ...

Permanent Secretary for Foreign Affairs attends the 26th Session of the Human Rights Council

... the parallel activities on “Thailand’s implementation of recommendations and voluntary pledges under the first cycle of the Universal Periodic Review (UPR) 2012 – 2014”, of which he highlighted Thailand’s three years progress on the UPR. The UPR serves as the HRC’s reviewing mechanism on overall human rights situation. Thailand is scheduled to present the report of the national UPR at the second cycle of the 25th UPR Working Group in 2016. Mr. Phuangketkeow, who was former President of the Human Rights Council for 2010 – 2011, took part in the debate on the Human ...
12/06/2014

Thailand’s Membership of the UN Human Rights Council – A Cog in the Wheel that Can Make a Difference

... but also through concrete and supportive actions as well. The Council’s 19 th Session will also mark the official end of the first cycle of the UPR mechanism, which has seen all 192 UN member states in the first cycle undergo a peer review of their human rights record. Thailand has engaged in the review process with the firm conviction that the UPR can contribute to real change on the ground. The review has given Thailand the opportunity for soul searching and redressing some of its human rights issues in an inclusive manner. Thailand has accepted most of its recommendations and taken home some ...
27/02/2012

Thailand signs the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

... ensure the protection of all persons in Thailand from enforced disappearance. The signing of the Convention can be seen as part of the implementation of Thailand’s commitments and voluntary pledges declared in its candidature for membership of the Human Rights Council (HRC) for the term 2010-2013.  In addition, as part of the Thailand’s review under the HRC’s Universal Periodic Review (UPR) process in October 2011, Thailand announced a number of voluntary pledges, which included signing the Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.         The Convention will enter into force for Thailand after its ...
09/01/2012

Statement by H.E. Mr. Sihasak Phuangketkeow Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

... stakeholders and advocating inter-faith dialogue among communities, among others. That is why Thailand initiated the annual resolution to promote technical cooperation and capacity... ... send a firm and united message when confronted with gross and systematic violations of human rights. But we must always keep the door opened for dialogue and engagement with... ... hundred recommendations. Capacity building must therefore be part and parcel of the UPR process. The voluntary mid-term update is also important. It should not be about...
06/03/2014
  relevance date