ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — CRPD [x]

นายมณเฑียร บุญตัน ได้รับเลือกตั้งซ้ำในคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ

... ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ 9 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ ... ... โดยนายมณเฑียร บุญตัน ผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้ให้ดำรงตำแหน่เป็นสมัยที่ 2      เมื่อวันที่ 14 ...
  relevance date