ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Bali Democracy Forum [x] ประชาธิปไตย [x]

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... เข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum (BDF) ครั้งที่ ... ... ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง ... ... ซึ่งประสบกับปัญหาความขัดแย้และความสูญเสีย ทำให้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าผลักดันการปฏิรูปในด้านต่าง ... ... และสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การเผชิญและจัดการกับสิ่งท้าทายของประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่าย ... ... โดยอินโดนีเซียได้ผ่านการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศล่าสุดตามกระบวนการรัฐธรรมนูญอย่างสันติ ...
  relevance date