ค้นหา

 
Found: 11
Where: tags — สิทธิมนุษยชน [x]

ถ้อยแถลงระหว่างการนำเสนอรายงาน

... พฤศจิกายน 2554) คำกล่าวปิดการนำเสนอรายงาน (เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554) คำกล่าวในช่วงการรับรองรายงานของ UPR Working Group (เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554) คำกล่าวเปิดในการรับรองผลการทบทวนรายงานของไทยในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ สมัยที่ 19 (เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555) คำกล่าวปิดในการรับรองผลการทบทวนรายงานของไทยในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ...
15/12/2015
Pages: Prev. 1 2
  relevance date