ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สังคม [x] สถาปัตยกรรมประชาธิปไตย [x]

ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 7

... ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง พัฒนาการของสถาปัตยกรรมประชาธิปไตยในภูมิภาค สิ่งท้าทายด้านการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของสาธารณชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษที่ 21 นายมนัสวีฯ ได้กล่าวยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเชื่อในค่านิยมประชาธิปไตยของไทย ...
  relevance date