ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — สหภาพรัฐสภา [x] ประชาธิปไตย [x] On the Path to Reform [x] ปฏิรูป [x]

กระทรวงการตางประทศเป็นเจ้าภาพจัดงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform"

... รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประทศ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ... ... ชุนก็อง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดงานสานเสวนาปฏิรูปOn the Path to Reform” เมื่อวันที่ 3 ... ... การเสวนาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลาย ๆ การประชุมที่กระทรวงการตางประเทศจัดขึ้น ... ... และนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน ...
  relevance date